O mnie

lek. med. Eliza Majczyńska

Absolwentka Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W roku 2013 uzyskała specjalizację w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. W swojej karierze zawodowej pracowała w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Obecnie pracuje w Centrum Onkologii we Włocławku (filia Centrum Onkologii w Bydgoszczy) oraz w Szpitalu w Lipnie jako lekarz specjalista radiolog. Dodatkowo konsultuje badania radiologiczne (telemedycyna) z innych ośrodków w Polsce. Na co dzień zajmuje się wykonywaniem badań USG w szerokim zakresie, jamy brzusznej, tarczycy, jąder, piersi, tkanek miękkich oraz stawów kolanowych. W codziennej pracy wykonuje opisy mammografii, RTG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w pełnym zakresie. Do głównych zainteresowań medycznych należy diagnostyka onkologiczna, w szczególności choroby piersi, w której wykorzystuje wszystkie dostępne metody diagnostyczne, takie jak USG, mammografia i rezonans magnetyczny. Doktor Eliza Majczyńska należy do kilku towarzystw naukowych w tym PLTR (Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne), ECR (European Society of Radiology). Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych i lokalnych kursach, konferencjach i szkoleniach.