Oferta

W prowadzonym przeze mnie prywatnym gabinecie wykonywane jest badanie USG narządów wewnętrznych oraz stawów. Odbywają się tu także konsultacje radiologiczne z pacjentami, którzy potrzebują porady w tym zakresie. Na życzenie pacjentów sporządzam także opisy różnego rodzaju badań, w tym mammografii, RTG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego w pełnym zakresie. Zajmuje się także diagnostyką onkologiczną chorych. Na co dzień pracuję w Centrum Onkologii we Włocławku oraz Szpitalu w Lipnie jako lekarz specjalista radiolog. Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Bydgoszczy ze specjalizacją radiologiczną oraz z diagnostyki obrazowej.

Badanie usg
Nieinwazyjne badanie ultrasonograficzne pozwala ocenić stan narządów wewnętrznych oraz stawów. Wykonywanie USG jest ważnym narzędziem w diagnozowaniu oraz profilaktyce licznych chorób. Jest bezbolesne i może być wielokrotnie powtarzane.

Konsultacje radiologiczne
Konsultacja radiologiczna odbywa się w oparciu o obraz z badania diagnostycznego – rezonansu magnetycznego, ultrasonografu, RTG czy tomografii komputerowej. W trakcie wizyty interpretowane są wyniki badań, co może stanowić podstawę dla dalszego leczenia pacjenta lub profilaktyki.

Opisy badań
Odpowiednia interpretacja oraz opis obrazowego wyniku badań jest jednym z etapów diagnozowania pacjenta oraz wskazówką odnośnie do dalszego leczenia. W gabinecie wykonuję w pełnym zakresie opisy różnego rodzaju badań, w tym mammografii, RTG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego czy USG.

Diagnostyka onkologiczna
Pacjentom onkologicznym oferuję konsultacje, podczas których dokonuję wstępnej diagnozy na podstawie obrazu z badania mammograficznego, RTG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego czy USG. Na co dzień pracuję także w Centrum Onkologii we Włocławku, będącego filią Centrum Onkologii w Bydgoszczy.